Naturens egen ventilationsteknik!
InventiAir lånar naturens egen teknik för att ventilera oss människor.
InventiAir är ett svenskt, snabbväxande teknologiföretag i ventilationsbranschen. Vi finns i Stockholm, Skåne och London och levererar våra produkter till hela världen.
Vi har sedan starten drivits av vetskapen att ventilationen i ett rum kan ske mycket mer effektivt än vad som sker idag. Och att alla vinner på bättre ventilation med lägre energiförbrukning.
Vår teknik har installerats och prövats i över 550 referensprojekt med mycket goda resultat.
www.inventiair.se