Advokat Hans T Lindell

lokal 16

Affärsjuridisk rådgivning till företag och enskilda näringsidkare, inklusive biträde vid domstolstvister, inom bl a köp och avtalsrätt, hyresrätt, bolagsrätt och marknadsrätt, med specialisering på frågor angående varumärken, design, upphovsrätt och patent.

För mer information och kontakt besök www.htlindell.se.