GTC kopplar ihop klienter inom förpackningsindustrin med tillgängliga oberoende serviceteknikerkonsulter med rätt kompetens.

Vi tillhandahåller resurser för installation, underhåll och ombyggnad av förpacknings & processutrustning.

För mer information kontakta: thomas.borgstrom@gtcsweden.com