Naturens egna ventilationsteknik!

 InventiAir är ett svenskt, snabbväxande teknologiföretag i ventilationsbranschen. Vi finns i Stockholm och Skåne och vår teknik har installerats och prövats i över 700 referensprojekt världen över, med mycket goda resultat.

Vi har sedan starten drivits av vetskapen att ventilationen i ett rum kan ske mycket mer effektivt än vad som sker idag. InventiAir har utvecklat en egen, unik ventilationsmetod som nyttjar människans inneboende termik för att ventilera. Detta koncentrerar på ett naturligt sätt luftströmmarna till de platser där ventilationen behövs som mest – kring personerna i rummet. Alla vinner på bättre ventilation med lägre energiförbrukning.

www.inventiair.se