Företagshus

Företagshuset genomgår nu en förvandling. Från att ha bestått av 17 olika lokaler till uthyrning för företagande verksamheter så kommer nu dessa lokaler att tas i besittning för egna verksamheter för läkarmottagningar och för Lorensdals Veterinärklinik. Ombyggnationer och lokalanpassningar pågår som bäst för detta just nu.  Här skapas en spännande mix av kollegor, besökare, patienter, djur och djurägare som alla kan njuta av den vackra miljön inne i Bistron och i omgivningen av Lorensdals gård förenad med en skön promenad runt Hälsostigen. 

Mitt Hjärta Företagen är sedan våren 2023 ny ägare till driftsbolaget Kreativitusen AB. För mer information kontakta Anna Hammarström på 070-2401000 mail anna@mitthjarta.se eller Eskil Hammarström 070-6190000 mail eskil@mitthjarta.se